Bezpieczeństwo żywności – nowy kierunek na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie

07.02.2019

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie uruchamia studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i jakość żywności.

W programie nauczania uwzględniono moduły: towaroznawstwo i technologia żywności, zagrożenia żywności, organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania zakładów produkcji żywności, systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, zarządzanie jakością, jakość żywności i żywienia, systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz standardy żywnościowe.

To studia dla osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w jednostkach związanych z produkcją, dystrybucją i kontrolą żywności oraz dla osób z wyższym wykształceniem kierunkowym, chcących podnieść swoje kompetencje. Ich celem jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności. – informuje uczelnia.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe