Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

13.12.2022
Andrzej Romański Uniwersytet Mikołaja Kpernika w Toruniu

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego. Jednostka zajmie się badaniami różnego rodzaju dzieł sztuki, kompleksową konserwacją i restauracją zabytków, tworzeniem projektów konserwatorskich oraz rozwijaniem nowych metod konserwacji.

Na ponad 4 tys. mkw. ulokowano pięć laboratoriów: Badań i Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, Badań i Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Badań Fizyko-Chemicznych i Nieniszczących, Badań i Konserwacji Papieru i Skóry, Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej oraz dwie pracownie: Fotograficzną oraz Inwentaryzacji i Badań Zabytków Architektury.

Centrum zostało wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę – m.in. mikro-dyfraktometr rentgenowski XRD, przenośny cyfrowy system RTG, mikroskop polaryzacyjny, spektrometr XRF, mikroskop metalograficzny, spektrometr do badań w podczerwieni, skanery i drukarki 3D oraz specjalistyczny sprzęt fotograficzny – informuje uczelnia.

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/zabytki-na-swoim?utm_source=umk.pl&utm_medium=news&utm_campaign=zabytki-na-1422

 

jsz


Humanistyka