Centrum Badań nad Uchodźstwem i Emigracją powstaje w Koszalinie

04.12.2023
fot. Politechnika Koszalińska

Na Politechnice Koszalińskiej powstaje Centrum Badań nad Uchodźstwem i Emigracją. Jednym z celów jednostki ma być popularyzowanie wiedzy o Polonii, Polakach i osobach polskiego pochodzenia z różnych regionów świata – informuje uczelnia.

Centrum będzie prowadzić działalność naukową nakierowaną na badanie przeszłości i obecnego stanu polskiego uchodźstwa i emigracji w różnych regionach świata. W ramach projektu, we współpracy z Archiwum Państwowym w Koszalinie, opracowany zostanie katalog zbiorów źródeł pozyskanych przez pracowników wydziału humanistycznego uczelni, jak również podarowanych przez partnerów krajowych i zagranicznych. 

Powstanie specjalny portal internetowy, którego celem będzie możliwie jak najpełniejsze zaprezentowanie zbiorów Centrum. Planowane są również dwie konferencje naukowe na temat stanu badań nad uchodźstwem niepodległościowym i wkładem badaczy koszalińskich w ten obszar nauki. Centrum będzie też organizowało wydarzenia edukacyjne i popularyzatorskie.

Więcej: https://www.tu.koszalin.pl/art/4595/wydzial-humanistyczny-realizuje-centrum-badan-nad-uchodzstwem-i-emigracja

 

jsz


Humanistyka