Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Łazarskiego w Warszawie

15.07.2019

W październiku 2019 roku w Uczelni Łazarskiego w Warszawie zostanie otwarte Centrum Symulacji Medycznej (CSM) przeznaczone dla studentów kierunku lekarskiego. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała tej prywatnej uczelni już w ubiegłym roku notę wyróżniającą dla wydziału medycznego w kryterium opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie rozpoczęła w 2017 roku kształcenie przyszłych lekarzy. Studenci, którzy jako pierwsi podjęli naukę na kierunku lekarskim, w nadchodzącym semestrze będą kształcić się już na III roku. To z myślą o nich od października w Uczelni Łazarskiego rusza CSM.

W skład CSM wchodzić będą pracownie symulacyjne wysokiej wierności, w tym sale symulujące warunki szpitalnego oddziału ratunkowego, bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii, symulator ambulansu. Znajdą się tam też pracownie: zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, umiejętności technicznych, chirurgicznych i klinicznych.

jp


Medycyna i biotechnologia Szkolnictwo wyższe