Centrum Wsparcia Projektów powstało na Politechnice Krakowskiej

16.05.2023
PK

Na Politechnice Krakowskiej (PK) powołano Centrum Wsparcia Projektów, którego głównym zadaniem będzie pomoc w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym m.in. funduszy strukturalnych, programów międzynarodowych i środków krajowych.

Centrum Wsparcia Projektów będzie prowadzić również działania edukacyjno-informacyjne, dzięki którym pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Krakowskiej będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności przydatne do skutecznego pozyskiwania finansowania i realizacji projektów w uczelni. 

Misją Centrum będzie angażowanie społeczności akademickiej w jak najskuteczniejsze pozyskiwanie środków w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz zdobywanie grantów badawczych realizowanych w ramach krajowej i międzynarodowej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Działania te mają na celu rozwijanie uczelni jako nowoczesnej instytucji badawczej, która odpowiada na obecne oraz przyszłe wyzwania społeczne i gospodarcze – informuje PK.

jp


Badania i rozwój