Chrześcijańska turystyka religijna – nowy kierunek studiów

17.05.2022
Konrad Filip Komarnicki/EAST NEWS

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie uruchamia w roku akademickim 2022/203 nowy kierunek studiów dla zainteresowanych podróżami, wiedzą biblijną i uzyskaniem certyfikatu pilota wycieczek. Chrześcijańska turystyka religijna to jedyne w Polsce trzyletnie licencjackie studia tego typu.

Polska religijność jest fenomenem na skalę europejską. Statystyki podają, że pielgrzymuje rocznie 7 milionów Polaków na różne sposoby. Indywidualnie, grupowo, na rowerze, a nawet na rolkach. Pątnicze szlaki wiodą np. do Częstochowy, Wadowic śladami Jana Pawła II, ale i do Santiago de Compostela w Hiszpanii, Rzymu, Ziemi Świętej. To jest rynek, który wciąż potrzebuje nowych pracowników – mówi dr hab. Barbara Strzałkowska z UKSW.

Studenci będą m.in. poznawać korzenie chrześcijańskiej Europy i szlaki maryjne, nawiązując do zdania Goethe’ego, który mówił „Europa zrodziła się z pielgrzymowania, a jej językiem ojczystym jest chrześcijaństwo”.

Chcemy przygotować studentów do krzewienia kultury chrześcijańskiej, o której można pięknie i przystępnie opowiadać – przekonuje dr Strzałkowska.

jp


Szkolnictwo wyższe