„Culture and Politics: Visual Politics” – wspólny przedmiot Uniwersytetu Warszawskiego i Wiedeńskiego

10.03.2023
UW

Od 8 marca 2023 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (WNPiSM UW) we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim  (Austria) został uruchomiony nowy przedmiot „Culture and Politics: Visual Politics”.

Na Uniwersytecie Warszawskim (WNPiSM UW)  kurs będzie się odbywał w formule general elective course (przedmiot ogólnouniwersytecki –  do wyboru). 

Z kolei na Uniwersytecie Wiedeńskim  jest to przedmiot specjalizacyjny (Culture and Politics – do wyboru ) oferowany przez Instytut Nauk Politycznych.

Zajęcia będą się odbywać wspólnie. Rejestracje na przedmioty odbywają się oddzielnie w  obydwu uczelniach.

Kurs na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi: dr Anita Budziszewska, zaś na Uniwersytecie Wiedeńskim:  dr Andreas Pribersky. Przedmiot będzie się odbywał w formule online jako wykład konwersatoryjny.

jp


Szkolnictwo wyższe