Debata o miejscu humoru w języku, kulturze i badaniach naukowych

29.03.2019

Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists działające pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) zaprasza 4 i 5 kwietnia na konferencję „Humor Research Project”.

Celem konferencji na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu jest umożliwienie wymiany poglądów na temat postrzegania humoru przez pryzmat różnych paradygmatów, dzięki czemu możliwe stanie się przyjrzenie zjawisku humoru oraz jego interdyscyplinarnemu i uniwersalnemu charakterowi, a także zachęcenie do debaty nad miejscem humoru w języku, kulturze i badaniach naukowych – informują organizatorzy.

Wśród proponowanych zagadnień są m.in. różne realizacje humoru w literaturze i tłumaczeniach, kulturowe, międzykulturowe i wielokulturowe aspekty humoru, przykłady humoru w badaniach nad mediami i wizualnością, znaczenie humoru i śmiechu w poznaniu i interakcji społecznej, a także rola humoru w metodyce i nauczaniu.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia