Diamentowe Granty dla studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.07.2019

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz ósmy przyznał Diamentowe Granty. Wśród laureatów jest sześcioro studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – informuje uczelnia.

Stypendia na swoje badania zdobyli: Jakub Buda – Bioakumulacja izotopów promieniotwórczych oraz  ich wpływ na populacje organizmów w strefie supraglacjalnej lodowców; Kinga Kułaga – Nocny śpiew dziennych ptaków – efekt uboczny światła czy funkcjonalne zachowanie?; Rafał  Świergiel – Rola procesów polityczno-społecznych w kształtowaniu ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej; Michał Wieczorkowski – Kierowanie się regułą. Status reguł interpretacyjnych w praktyce stosowania prawa w świetle paradoksu sceptycznego Wittgensteina; Adrian Walkowiak – Wybrane metale przejściowe (Fe, Ti, V, Nb, Ta) w różnych matrycach jako katalizatory procesów utleniania z użyciem światła i/lub nadtlenku wodoru i Paulina Książek –  Między szaleństwem a nienormatywnością: bohaterki oper Krzysztofa Pendereckiego.

 

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe