Doktorantka Politechniki Krakowskiej laureatką konkursu „Debiut naukowy 2023 – Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład”

21.11.2023
fot. Judyta Rduch archiwum prywatne

Rozstrzygnięto 13. edycję konkursu „Debiut naukowy 2023 – Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład”. I nagrodę zdobyła doktorantka Politechniki Krakowskiej (PK) mgr inż. arch. Judyta Rduch za pracę „Rewitalizacja stref społecznie wykluczonych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast poprzemysłowych”.

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy „Debiut naukowy 2023 – Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład” został zorganizowany przez Biuro posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

W swoim artykule mgr inż. arch. Judyta Rduch ze Szkoły Doktorskiej PK wskazuje, że celem procesów rewitalizacyjnych powinno być: wzmocnienie zdolności miast do zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Tłumaczy również, że poza inwestycjami w infrastrukturę, kluczowa w rewitalizacji miasta jest jego polityka społeczna i mieszkaniowa.

jp


Nowoczesna gospodarka