Doktorantka Uniwersytetu w Bydgoszczy z nagrodą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

21.06.2018

Jury IV edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniająca się w roku 2017 rozprawę doktorską podjęło decyzję o przyznaniu Grand Prix dr Katarzynie Grzesiak z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – za dysertację: Doświadczanie sukcesu w nauce przez studentów studiów doktoranckich.

Rozprawa ma postać etnografii pedagogicznej, której przedmiotem badań jest kolektywny przypadek doświadczania sukcesu w nauce przez studentów studiów doktoranckich w zakresie edukacji w Åbo Akademi w Vaasa w Finlandii. Dysertacja ma charakter teoretyczno-empiryczny i zawiera się w trzech częściach i w sumie ośmiu rozdziałach – czytamy na stronie internetowej bydgoskiej uczelni.

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne od 2014 roku nagradza najlepsze rozprawy doktorskie. Celem konkursu jest promowanie pedagogicznych projektów naukowych cechujących się najwyższą jakością.

 

jsz


Humanistyka Szkolnictwo wyższe