Duńscy przedsiębiorcy z wizytą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

07.02.2024
fot. SGGW

Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie odwiedził Minister Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Danii Jakob Jensen oraz duńscy przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego. Goście byli szczególnie zainteresowani współpracą z Polską i z SGGW w zakresie badań dotyczących produkcji biogazu oraz ograniczania negatywnych skutków produkcji zwierzęcej dla środowiska.

– Chcemy zmienić nasze tradycyjne rolnictwo na rolnictwo przyjazne klimatowi, pokonując wyzwania rolnicze i tworząc przyjazną środowisku produkcję hodowlaną – powiedział prof. dr hab. Michał Zasada, rektor SGGW podczas spotkania z duńskimi przedsiębiorcami. 

Z kolei minister Jakob Jensen podkreślił w swojej wypowiedzi istotę transformacji przemysłu rolniczego opartej na badaniach i wymianie doświadczeń między Danią i Polską. – Takie podejście pomoże zwiększyć produktywność, przy jednoczesnej ochronie środowiska – dodał.

Duńscy przedsiębiorcy, którzy wizytowali Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW wzięli udział w sesji tematycznej „Rolnictwo przyjazne dla klimatu” oraz zapoznali się z założeniami projektu „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego”.

jp


Nowoczesna gospodarka