Dwa programy informatyczne Politechniki Łódzkiej z akredytacją amerykańskiej organizacji ABET

21.09.2022

Dwa programy informatyczne prowadzone w języku angielskim na Politechnice Łódzkiej (PŁ): Computer Science oraz Information Technology otrzymały prestiżową akredytację amerykańskiej organizacji ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.

Proces akredytacji programów wymagał znaczącego zaangażowania pracowników naszej uczelni. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych procedur, akredytację ABET przyznano obu kierunkom, o które wnioskowaliśmy – powiedział prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ. 

Posiadanie przez Politechnikę Łódzką tak istotnej akredytacji stanowi niezwykle ważny krok we wdrożeniu w naszej uczelni nowego, innowacyjnego modelu projektowania programów studiów – stwierdził rektor PŁ i dodał, że doświadczenia zdobyte w trakcie tego wieloletniego procesu akredytacyjnego pozwolą wypracować nowe standardy jakościowe, które po raz kolejny przyniosą Politechnice Łódzkiej status lidera w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce.

ABET to amerykańska organizacja powstała w 1932 roku, akredytująca programy szkolnictwa wyższego w dziedzinie nauk stosowanych, informatyki i technologii inżynierskich.

jp


Nauki techniczne