Gdańscy naukowcy wykryli pierwszy w Polsce przypadek zakażenia SARS-CoV-2 norek hodowlanych

27.11.2020

Naukowcy z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i międzyuczelnianego wydziału biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z lekarzami weterynarii wykryli pierwszy w kraju przypadek zakażenia SARS-CoV-2 norek hodowlanych w Polsce. 

Wymazy pobrano od norek z fermy w województwie pomorskim. Materiał poddano badaniu RT-PCR przy użyciu testu dwugenowego opartego na protokole stosowanym w diagnostyce człowieka. Stwierdzono obecność RNA wirusa SARS-CoV-2 u ośmiu spośród badanych zwierząt. Trwają pogłębione badania genetyczne, które określą prawdopodobne pochodzenie wirusa i umożliwią porównanie ze znanymi sekwencjami genetycznymi SARS-CoV-2.

Badania potwierdzają konieczność wzmożonego monitoringu epizootiologicznego, intensywnego poszukiwania możliwych przenosicieli chorób odzwierzęcych oraz podniesienia standardów bioasekuracji na fermach zwierząt hodowlanych – informuje Gdański Uniwersytet Medyczny.

Więcej: https://gumed.edu.pl/62412.html

 

jsz


Medycyna i biotechnologia