Gdańskie Centra Transferu Technologii łączą siły z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

29.09.2022
Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z pozostałymi uczelniami członkowskimi Uczelni Fahrenheita – Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską podpisał porozumienie o współpracy akademickich Centrów Transferu Technologii z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE) – informuje uczelnia.

Sygnatariusze porozumienia deklarują wolę podjęcia współpracy w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, polegającej na wspieraniu i stymulowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem poprzez upowszechnianie wiedzy na temat transferu technologii.

Współpraca ma polegać m.in. na usprawnieniu transferu i komercjalizacji technologii, zwiększaniu efektywności powiązań nauki i działalności gospodarczej, wspieraniu działań propagujących programy akceleracyjne i inkubacyjne dla start-upów czy wymiany dobrych praktyk oraz doświadczenia m.in. w zakresie realizacji projektów unijnych.

Więcej: https://gumed.edu.pl/69306.html

 

jsz 


Nowoczesna gospodarka