Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dla projektu Uniwersytetu Szczecińskiego

21.11.2023
fot. Uniwersytet Szczeciński

Projekt pracowników Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Rzeczpospolita Obojga Narodów z perspektywy księstw pomorskich” zdobył finansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028, kwota finansowania wynosi 627 739,00 zł.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poznanie – w oparciu o pełną bazę źródłową zgromadzoną w archiwach polskich i niemieckich – relacji łączących Pomorze z Polską w XVI-XVII wieku. Badane sąsiedzkie stosunki między obu krajami i dworami będą odnosić się zarówno do relacji politycznych, społecznych, jak i ekonomicznych. 

Otrzymany w ten sposób wielowymiarowy obraz wzajemnych relacji i kontaktów powinien ukazać w pełnym świetle stosunki między obu krajami od początku XVI wieku do czasu wymarcia dynastii Gryfitów (1637 r.) – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://usz.edu.pl/nowy-grant-nprh-dla-projektu-pracownikow-instytutu-historycznego-us/

 

jsz


Humanistyka