II międzynarodowa konferencja „Innowacje w odnawialnych źródłach energii”

30.01.2023
innowacjezoze.con

Polska Izba Ekologii w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH) w Krakowie w dniach 30–31 marca 2023 r. w formie hybrydowej organizują II międzynarodową konferencję „Innowacje w odnawialnych źródłach energii”. 

Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców – instalatorów OZE, eksploatatorów, pośredników, jednostek naukowych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń naukowców z przedsiębiorcami w celu zwiększenia ilości wdrożeń technologicznych i sprostania nowym wyzwaniom w obszarze odnawialnych źródeł energii – informują organizatorzy, którzy podkreślają, że konferencja jest ważnym wydarzeniem dla sektora OZE, a także przestrzenią do dialogu w związku z dokonującą się transformacją wynikającą z przejścia energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej.

jp


Innowacje