Jedyna badaczka z Lublina uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

08.11.2019

Dr hab. Agata Starosta z Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) jako jedyna z Lublina znalazła się w gronie naukowców uhonorowanych Nagrodami Prezesa Rady Ministrów za rozprawy habilitacyjne.

Badaczkę doceniono za badania o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia procesu syntezy białek, czyli translacji. Jest to centralny proces dla funkcjonowania każdej żywej komórki – informuje Katarzyna Skałecka, rzecznik prasowy UMCS.

Dr hab. Agata Starosta pełni funkcję kierownika Laboratorium Ekspresji Genów w ECOTECH-COMPLEX, gdzie wraz z zespołem zajmuje się poszukiwaniem czynników potencjalnie decydujących o „regulacji biosyntezy białek na poziomie translacji”. Realizuje granty w ramach programu First Time Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz EMBO Installation Grant – European Molecular Biology Organization.

jp


Wydarzenia