Konferencja „Skutki i zagrożenia cywilizacji informacyjnej”

18.11.2022
PAN

Zmiany społeczno-gospodarcze wynikające z rozwoju społeczeństw informacyjnych oraz obserwowane i przewidywane skutki cywilizacji informacyjnej będą głównymi tematami konferencji naukowej Polskiej Akademii Nauk (PAN), która odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. 

Państwa wysokorozwinięte powoli wkraczają w epokę cywilizacji informacyjnej, która uznaje rolę informacji jako czynnika silniej determinującego rozwój niż dobra materialne. 

Prelegenci będą rozmawiali  m.in. o możliwych kierunkach rozwoju techniki i ich wpływie na społeczeństwa, o pułapkach cywilizacji informacyjnej, o zagrożeniach dla demokracji w społeczeństwie cyfrowym oraz o europejskiej i azjatyckiej wizji cywilizacji informacyjnej – informuje PAN.

Konferencję pt. „Skutki i zagrożenia cywilizacji informacyjnej” rozpocznie sesja upamiętniająca postać profesora Jerzego Kleera, który przez prawie 30 lat był członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN i jego wieloletnim wiceprzewodniczącym.

jp


Wydarzenia