Konkurs EDUInspirator 2022

25.08.2022
EDUInspiracje

Do 15 września 2022 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Narodowa Agencja Programu Erasmus+, czekają na zgłoszenia do konkursu EDUinspirator 2022, który pozwala na wyróżnienie indywidualnych osób zaangażowanych w realizację unijnych projektów edukacyjnych. 

Jego celem jest m.in. wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych, podejmowanych w latach 2007–2022, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów finansowanych przez Organizatora i promowanie działań osób, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w dziedzinie edukacji w swoim środowisku lokalnym.

EDUinspirator to osoba, która podejmuje dodatkowe inicjatywy oraz pracę na rzecz osób trzecich, przyczynia się do ich sukcesu oraz pomaga rozwinąć im nowe umiejętności. Dlatego też hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi „Bądź inspiracją”. EDUinspiratorami mogą zostać m.in.: studenci, słuchacze, wykładowcy i pracownicy uczelni wyższych oraz inne osoby powiązane z rozwojem edukacji w Polsce.

Więcej:
https://eduinspiracje.org.pl/eduinspirator/o-konkursie

jp


Wydarzenia