Konkurs Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze prace związane tematycznie w regionem łódzkim

04.08.2022
UMWŁ

Od 1 sierpnia można składać wnioski o udział w XXIII edycji konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego 2022 za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Nabór wniosków potrwa do 23 września br.

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane są za rozprawy i prace, które przedstawiają wyniki badań użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. Do XXIII edycji konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2021 roku (dotychczas nienagrodzone w formie pieniężnej w innych konkursach): prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego; rozprawy doktorskie; prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

Tematyka prac powinna być związana z historią, tradycją i tożsamością regionu łódzkiego, jego kulturą i walorami turystycznymi, dziedzictwem materialnym i niematerialnym, uwzględniać aktywność społeczną i sylwetki mieszkańców.

Więcej:
https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace/2022-rok-xxiii-edycja-konkursu-o-nagrody-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-za-najlepsze-rozprawy-i-prace-tematycznie-zwi%C4%85zane-z-wojew%C3%B3dztwem-%C5%82%C3%B3dzkim

jp


Wydarzenia