Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza rozszerza współpracę z Microsoft

08.12.2022
AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie i Microsoft podpisały list intencyjny dotyczący współpracy, w ramach której będą podejmować między innymi działania o charakterze edukacyjnym oraz badawczym w IT. 

Korzyścią płynącą z umowy będzie także program mentoringowy dla studentów AGH pozwalający na bardziej efektywne wykorzystanie technologii Microsoft w różnych zastosowaniach.

Program mentoringowy realizowany wspólnie z firmą Microsoft skierowany jest głównie do studentów, którzy niebawem będą przystępować do obrony prac magisterskich. Nadrzędnym celem jest udzielenie wsparcia dyplomantom w całym procesie powstawania prac. Indywidualny mentoring odbywa się przy udziale ekspertów z firmy i dla samych studentów może być niezwykle cennym wsparciem – podkreśla prof. Marek Kisiel-Dorohinicki, dyrektor Instytutu Informatyki AGH.

jp


Szkolnictwo wyższe