Krakowskie badaczki na tropie nowych markerów otyłości

23.02.2024
fot. AGH w Krakowie

Naukowczynie z dwóch krakowskich uczelni połączyły siły, by znaleźć markery wczesnej otyłości. Wyniki badań dr hab. inż. Magdaleny Szczerbowskiej-Boruchowskiej, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) z Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz dr hab. n. med. Agaty Ziomber-Lisiak z Katedry Patofizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) sugerują, że w przyszłości pomiar poziomu jednego z pierwiastków śladowych obecnych w tkankach – rubidu – może ułatwić jej diagnozę.

Pomimo dostępności stosowanych powszechnie wskaźników i markerów otyłości wciąż występuje więc zapotrzebowanie na kolejne, które miałyby jeszcze wyższą skuteczność i pozwoliły na wczesne rozpoznanie choroby. 

Krakowskie badaczki zobaczyły szansę na znalezienie markerów otyłości w pierwiastkach śladowych obecnych w tkankach. 

Badania przeprowadzono na szczurach. Ich wyniki pozwoliły na wyłonienie potasu, żelaza, bromu oraz rubidu, jako potencjalnych chemicznych markerów otyłości. 

– Spośród wszystkich oznaczanych pierwiastków to rubid wykazuje największą skuteczność predykcyjną – powiedziała dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska, prof. AGH.

Więcej:
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/potrzebujemy-wiekszej-precyzji-w-diagnostyce-otylosci

jp


Medycyna i biotechnologia