Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa stworzył poduszkowiec dla służb ratunkowych

12.09.2022
Łukasiewicz ILOT

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (ILOT) stworzył poduszkowiec patrolowo-ratowniczy PRC-650, który jest przeznaczony do działań ratowniczych i patrolowych na wodach śródlądowych, szczególnie w warunkach zimowych na kruchym lodzie oraz na akwenach o niskim stanie wód. 

Dzięki zastosowaniu unikalnego połączenia rozwiązań technicznych poduszkowiec PRC-650 spełnia walory użytkowe, których nie posiada żaden z obecnie produkowanych poduszkowców w tej klasie.  

Najnowszy produkt Łukasiewicz – ILOT został zaprezentowany w trakcie XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Równocześnie z premierą poduszkowca podpisano umowę komercjalizacyjną, w której Łukasiewicz – ILOT udziela licencji na technologię poduszkowca PRC-650 do produkcji i sprzedaży na terytorium RP firmie Farada Group.  

jp


Nauki techniczne