Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych dołączył do Partnerstwa Processes4Planet

10.10.2022
Tomasz Kawka/East News

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych dołączył do Partnerstwa Processes4Planet w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. Partnerstwo powstało z myślą o tworzeniu wspólnych inicjatyw w zakresie innowacji i badań – informuje Instytut.

Cele Processes4Planet to opracowywanie i wdrażanie rozwiązań neutralnych dla klimatu, zamknięcie obiegu energii i surowców (przemysł przetwórczy) oraz osiągnięcie wiodącej pozycji na świecie w zakresie neutralnych dla klimatu rozwiązań o obiegu zamkniętym, przyspieszenie innowacji oraz odblokowanie inwestycji publicznych i prywatnych. 

W ramach Processes4Plantet opracowywane będą nowoczesne technologie, które będą miały ogromne znaczenie dla transformacji przemysłu – w tym przemysłu polskiego. Partnerstwo będzie także pracować nad zwiększeniem poziomu gotowości technologicznej istniejących już technologii, aby do 2030 roku zredukować emisje CO2, a do 2050 osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.

Więcej: http://www.imn.gliwice.pl/articles/1204/siec_badawcza_lukasiewicz_-_instytut_metali_niezelaznych_dolaczyl_do_kolejnego_partnerstwa_w_ramach_programu_ramowego_unii_europejskiej_horyzont_europa

 

jsz


Badania i rozwój