Międzynarodowa konferencja na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

24.04.2018

International Medical Congress of Silesia – międzynarodowa konferencja organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe oraz Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się w Katowicach od 25 do 26 kwietnia – zapowiada uczelnia na stronie internetowej.

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny. Zaplanowano sesje plenarne dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich. Studenci zaprezentują wyniki swoich badań realizowanych w ramach działalności w Studenckich Kołach Naukowych, których na Śląskim Uniwersytecie Medycznym działa ponad 170. Doktoranci pokażą wyniki swoich prac w ramach sesji medycyny klinicznej, doświadczalnej, a w tym roku również podczas nowo utworzonej sesji doktoranckiej „General Medicine”.

International Medical Congress of Silesia na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń roku akademickiego. Co roku Śląski Uniwersytet Medyczny odwiedza ponad 1700 uczestników – studentów i młodych lekarzy.

Więcej informacji na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego: www.stn.sum.edu.pl

 

jsz


Medycyna i biotechnologia Szkolnictwo wyższe Wydarzenia