Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Adam Mickiewicz i Ukraina”

12.09.2022
PAU Kraków

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Katedra Polonistyki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku organizują w dniu 22 września 2022 r. Międzynarodową Jubileuszową Konferencję Naukową „Adam Mickiewicz i Ukraina: Obraz kraju – Obraz poety – Recepcja – Kontekst europejski”.

Konferencja będzie miała charakter jubileuszowy. Odbędzie się w ramach Roku Romantyzmu Polskiego upamiętniającego 200. rocznicę zapoczątkowania tego prądu w kulturze polskiej wydaniem I tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza w Wilnie w 1822 roku.

Wśród zagadnień badawczych konferencji znajdą się m.in.: Obraz Ukrainy i kultury ukraińskiej w pismach Adama Mickiewicza; Obraz Mickiewicza w kulturze ukraińskiej, recepcja jego twórczości; Początki romantyzmu w Polsce a początki romantyzmu na Ukrainie; Ziemie ukraińskie w biografii i twórczości Mickiewicza (Charków, Odessa, Krym); Mickiewicz o twórcach ukraińskich i pisarzach ukraińskiej szkoły w romantyzmie polskim.

jp


Humanistyka