Młody naukowiec z Polski prezesem Young Academies Science Advice Structure

07.12.2020

Zgromadzenie Ogólne YASAS (Young Academies Science Advice Structure) wybrało dr. Jacka Kolanowskiego, delegata Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (PAN), na pierwszego prezesa. YASAS to europejska inicjatywa zrzeszająca akademie młodych uczonych, która powstała w lipcu 2020 roku.

Dr Jacek Kolanowski jest kierownikiem Zakładu Sond Molekularnych i Pro-leków (od 2017) oraz Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych (od 2018) w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Kieruje trzema grantami badawczymi, rozwija naukową współpracę międzynarodową oraz prowadzi działania na rzecz popularyzacji nauki. Od lipca 2019 roku należy do Akademii Młodych Uczonych PAN.

Do YASAS należą akademie młodych uczonych z Polski, Rumunii, Niemiec, Szkocji, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Danii, Belgii, Węgier i Norwegii oraz dwie akademie międzynarodowe z siedzibą w Niemczech: Young Academy of Europe i Global Young Academy.

jp


Wydarzenia