Można składać wnioski o Nagrodę Naukową Prezydenta Wrocławia

20.08.2019

Do 13 września można ubiegać się o Nagrodę Naukową Prezydenta Wrocławia za badania naukowe, integrujące środowisko akademickie w mieście. Do składania wniosków zaproszeni są liderzy i wybitni przedstawiciele wrocławskiego środowiska akademickiego. Laureata nagrody poznamy podczas Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego.

Wnioski o przyznanie Wrocławskiej Nagrody Naukowej powinny zawierać opis dokonań naukowych kandydata i jego interdyscyplinarnych aktywności oraz opis zasług na rzecz integracji wrocławskiego środowiska akademickiego/naukowego/artystycznego. Forma wniosku, przy uwzględnieniu powyższych warunków, jest dowolna.

Uznając badania interdyscyplinarne za takie, które w szczególny sposób mogą służyć za wzorzec wspólnej pracy środowisk akademickich i artystycznych na rzecz dobra wspólnego, jakim jest rozwój miasta, prezydent Rafał Dutkiewicz ustanowił Nagrodę Naukową za badania integrujące środowisko akademickie – czytamy w serwisie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

 

jsz


Wydarzenia