Na Politechnice Gdańskiej powstaje międzywydziałowe laboratorium technologii wodorowych

07.02.2023
Karolina Misztal/REPORTER

Dzięki współpracy naukowców wydziałów: chemicznego; elektrotechniki i automatyki, wydziału elektroniki, telekomunikacji i informatyki, a także wydziału fizyki technicznej i matematyki stosowanej na Politechnice Gdańskiej (PG) powstanie międzywydziałowe laboratorium H2Tech LAB „Laboratory of Hydrogen Technologies”.

Laboratorium powstanie w efekcie integracji istniejącej infrastruktury B+R jaką jest Laboratorium Linte^2 oraz nowych infrastruktur rozwijanych w ramach projektów: “Gdańsk Tech Hydrogen – based energy Storage Testbed” (Gdańsk Tech HEST), “Gdańsk Tech scalable and efficient electrolysis stack prototype” i “Gdańsk Tech Hydrogen transport and storage in chemical compounds”. 

Projekty doskonale wpisują się w unijne i polskie strategie wodorowe, które przewidują, że odnawialny wodór odegra kluczową rolę w dekarbonizacji sektorów przemysłowych i energetycznych, a H2Tech LAB bez wątpienia zwiększy widoczność kompetencji wodorowych PG w przestrzeni publicznej – informuje uczelnia.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2023-01/h2tech-lab-na-pg-powstaje-miedzywydzialowe-laboratorium-technologii-wodorowych-0

jsz


Badania i rozwój