Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym powstanie Akademia Innowacyjnej Dydaktyki

26.03.2018

Jednym z beneficjentów konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju został Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pozyskane ponad 11 milionów złotych chce przeznaczyć na Akademię Innowacyjnej Dydaktyki.

Jednym z celów konkursu było wzmocnienie rangi i międzynarodowej pozycji dydaktyki prowadzonej w stołecznej uczelni. Poza tym rozwój kompetencji dydaktycznych kadry naukowej, zwiększenie innowacyjności programów i metod kształcenia, lepsze dostosowanie oferty, programów i efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

W ramach projektu Warszawski Uniwersytet Medyczny chce zorganizować Szkoły Letnie Zdrowia Publicznego, opracować i wdrożyć metodykę i materiały interaktywne do zajęć Biostatystyka w praktyce klinicznej oraz Informatyka kliniczna i telemedycyna oraz wprowadzić nowy kierunek studiów „Toksykologia z elementami kryminalistyki”.


Innowacje Szkolnictwo wyższe