Nabór wniosków w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze

24.05.2023
FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła nabory wniosków w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze finansowanym z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Nabory będą prowadzone w okresie 31 maja do 30 czerwca 2023 r.

W ramach działania Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG) wspierane jest powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.

Finansowanie można otrzymać na prace B+R, obejmujące również badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, realizowane we współpracy z co najmniej jedną zagraniczną jednostką naukową i obejmujące zakres tematyczny mieszczący się w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Więcej:
https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab-feng/

jp


Badania i rozwój