Nagroda im. Jerzego Giedroycia dla naukowca z Uniwersytetu Warszawskiego

28.10.2020

Dr hab. Piotr M. Majewski z Instytutu Historycznego Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce  Uniwersytetu Warszawskiego (UW), autor książki pt. „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu”, został laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia. 

Nagroda im. Jerzego Giedroycia została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie i jest przyznawana od 2001 roku za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. W konkursie mogą brać udział autorzy „monografii i wydawnictw zbiorowych, opartych na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszących nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką”.

Bohaterem książki „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu” jest kryzys czechosłowacki 1938 prowadzący do „zdrady monachijskiej”. W uzasadnieniu wyboru podkreślono oryginalność konstrukcji i wnikliwość ocen autora, który „niczym dziennikarz prowadzący program telewizyjny prowadzi nas do kilkunastu miast Czechosłowacji i Europy, w których działy się kluczowe wydarzenia przesądzające o dynamice kryzysu, emocjach i końcowym rezultacie”.

jp 


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia