Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla badacza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

09.11.2022
Andrzej Romański Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Piotr Wcisło, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu z wydziału fizyki, astronomii i informatyki stosowanej odebrał prestiżową nagrodę Narodowego Centrum Nauki – prestiżowe wyróżnienie dla badaczy pracujących w polskich ośrodkach naukowych, którzy nie ukończyli 40 lat.

Toruńskiego fizyka nagrodzono za opracowanie nowej metody poszukiwania ciemnej materii wykorzystującej optyczne zegary atomowe oraz za wykorzystanie ultradokładnej spektroskopii laserowej do testowania teorii kwantowej i poszukiwania nowej fizyki (wykraczającej poza dotychczasową teorię budowy materii) – informuje uczelnia.

Nagroda Narodowego Centrum Nauki przyznawana jest w trzech obszarach: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. Podstawowym kryterium, jakim kieruje się komisja oceniająca osiągnięcia kandydatów, jest ich doskonałość naukowa i międzynarodowa rozpoznawalność. Nagroda przyznawana jest od 2013 r.

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/nagroda-za-nowa-fizyke

 

jsz


Nauki techniczne