Nagroda Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej dla naukowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza

23.10.2020

Dr Paweł Łokić z wydziału nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej za najlepszy doktorat w dyscyplinie nauk o komunikowaniu społecznej i mediach, obroniony w 2019 roku.

Nagrodzona rozprawa została obroniona w październiku 2019 roku, a jej tytuł brzmi: „Praktyki uprawiania zawodu dziennikarza w środowisku nowych mediów”. To pierwsza w historii uniwersytecka praca doktorska obroniona w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach – czytamy w serwisie uczelni.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej przyznawana jest corocznie przez Kapitułę Konkursową. Ma na celu popularyzację badań nad komunikowaniem i mediami, a także wsparcie młodych medioznawców na początku ich kariery naukowej.

 

jsz


Humanistyka Wydarzenia