Nagroda Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego dla badacza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

26.05.2023
WPA

Dr Gniewko Więckiewicz z Katedry Psychiatrii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał nagrodę stypendialną Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego (World Psychiatric Association, WPA). Jednym z celów stypendium jest rozszerzanie współpracy pomiędzy naukowcami działającymi w obszarze zdrowia psychicznego.

Stypendium przewiduje możliwość udziału w organizowanej we wrześniu dwudziestej trzeciej konferencji WPA w Wiedniu, w trakcie której dr Więckiewicz wygłosi wykład o PolDrugs, czyli autorskim projekcie mającym na celu przedstawienie podstawowych danych epidemiologicznych dotyczących stosowania substancji psychoaktywnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Oprócz tego przewidziane są aktywności dla stypendystów z całego świata, takie jak spotkania z innymi laureatami stypendium oraz Prezydentem WPA prof. Afzalem Javedem i prof. Normanem Sartoriusem, byłym dyrektorem Departamentu Zdrowia Psychicznego Światowej Organizacji Zdrowia – informuje uczelnia.

Więcej: https://sum.edu.pl/pl/wiadomosci/ogolne/dr-gniewko-wieckiewicz-z-nagroda-stypendialna-swiatowego-towarzystwa-psychiatrycznego

 

jsz


Medycyna i biotechnologia