Nagroda Willy’ego Aastrupa dla pracowniczki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

24.01.2023
Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Anna Rutz – pełnomocniczka ds. studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jako pierwsza w Polsce otrzymała nagrodę imienia Willy’ego Aastrupa za całokształt działań na rzecz dostępności.

Nagroda jest przyznawana w szczególności za konsekwencję w tworzeniu i rozwijaniu skutecznych programów wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami oraz różnorodnymi potrzebami oraz nieugiętą postawę w walce z wszelkimi barierami, a zwłaszcza przeciwstawianie się stereotypom związanym z niepełnosprawnością, tym wciąż obecnym w środowisku akademickim, jak i tym, które funkcjonują w społeczeństwie.

Willy Aastrup to duński filozof i wieloletni dyrektor centrum Doradztwa i Wsparcia na Uniwersytecie w Aarhus, który swoją wiedzą i doświadczeniem przez niemal dwie dekady wspierał środowisko osób zaangażowanych w procesy związane z dostępnością na polskich uczelniach. Wyróżnienie ma także wymiar finansowy – informuje poznańska uczelnia.

Więcej: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/nagroda-imienia-willyego-aastrupa-dla-anny-rutz

 

jsz


Wydarzenia