Nagrody w dziedzinie filmoznawstwa dla naukowców Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

25.09.2019

Prof. Marek Hendrykowski i dr hab. Justyna Czaja z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zostali uhonorowani najważniejszymi polskimi nagrodami naukowymi w dziedzinie filmoznawstwa – informuje uczelnia.

Oboje autorzy otrzymali nagrody za najlepsze filmowe książki roku. Prof. Marek Hendrykowski  został uhonorowany za książkę „Polska szkoła filmowa”. Nagrodę przyznała kapituła Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dr hab. Justyna Czaja została wyróżniona główną nagrodą Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za monografię „Ekranowe życie mitu. Powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym”.

Oba wyróżnienia to jedyne polskie nagrody, których celem jest nobilitacja szczególnych osiągnięć osób wspierających swoją pracą naukowo-badawczą rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do rodzimej twórczości filmowej i popularyzujących sztukę filmową.

 

jsz


Humanistyka