Nagrody za najlepsze prace dyplomowe związane z Tarnowem

05.11.2021

Przyznano Nagrody im. Tadeusza Tertila, dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

Nagroda im. Tadeusza Tertila została ustanowiona w 2007 r. Jej patron pełnił funkcję burmistrza Tarnowa w latach 1907-1923, z przerwą w czasie okupacji miasta przez wojska rosyjskie (1914-1915). Był też posłem do Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie oraz członkiem Polskiej Komisji Likwidacyjnej.

Za najlepszą pracę magisterską z obszaru nauk humanistycznych, jury uznało pracę Krzysztofa Kosteckiego, absolwenta Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, pt. „VSM-Value Stream Mapping jako narzędzie analizy i optymalizacji przepływów w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie firmy XYZ”.

W kategorii prace licencjackie i inżynierskie nagroda trafiła do Arkadiusza Kopacza (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), który postanowił zająć się wizualizacją Nowej Synagogi w Tarnowie.

jp


Wydarzenia