Naukowcy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie zdobyli grant z programu Opus

02.12.2020

Naukowcy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przeprowadzą badania pochodzenia starożytnego żużla z wytopu żelaza na obecnym terytorium Polski. Na projekt zdobyli ponad 645 tys. zł z programu Opus Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest wstępna identyfikacja składu chemicznego rudy żelaznej i żużla z wybranych stanowisk archeologicznych w największych centrach metalurgicznych z okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Górach Świętokrzyskich, na Mazowszu oraz na Środkowym Śląsku.

Projekt wpisuje się długą tradycję badań nad starożytną metalurgią żelaza w Polsce, szczególnie w Górach Świętokrzyskich – w starożytności największym centrum produkcji żelaza w Europie poza granicami Imperium Rzymskiego

Naukowcy chcą ustalić, czy skład chemiczny rudy oraz żużla pozostałego po wytopach żelaza różni się od siebie na tyle, aby możliwe było określenie pochodzenia przedmiotów żelaznych na podstawie analizy zawartych w nich wtrąceń żużla – informuje uczelnia.

Więcej: http://www.ujd.edu.pl/news/view/uzyskalismy-grant-ncn-na-realizacje-badan-skadu-chemicznego-rudy-zelaza-z-wytopu-ze-starozytnych-osrodkow-metalurgicznych

 

jsz


Nauki techniczne