Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o zasadach i metodach gospodarowania wodami opadowymi

16.03.2023
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu są współautorami „Katalogu metod zagospodarowania wód opadowych dla dróg, placów i parkingów”. Publikacja prezentuje zasady i metody zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni parkingów, placów, chodników i pasów drogowych.

Dokument powstawał głównie z myślą o projektantach, planistach czy urzędnikach, ale także mieszkańcach, którzy mogą wyrobić sobie pogląd na konieczność uwzględniania w przestrzeni miejskiej wydajnego i zrównoważonego systemu zagospodarowania wód opadowych.

Polska należy do krajów o najmniejszych w Europie zasobach wodnych. Dlatego tak ważne jest nie tylko oszczędzanie tych zasobów, ale również efektywne zagospodarowanie wód opadowych. Ich zagospodarowanie w miastach stanowi jedno z największych wyzwań – czytamy w serwisie poznańskiej uczelni.

Więcej: https://puls.edu.pl/nauka-i-badania/naukowcy-upp-wsp-autorami-katalogu-metod-zagospodarowania-w-d-opadowych-dla-dr-g

 

jsz


Nauki techniczne