Naukowiec dwóch gdańskich uczelni laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

17.11.2023
fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska Archiwum FNP

Prof. Krzysztof Liberek, kierownik Zakładu Biochemii Białek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) zdobył nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk o życiu. Wyróżniono go za wykazanie roli białek opiekuńczych w odzyskiwaniu białek z agregatów i zwijaniu ich do aktywnej formy. 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 32. przyznała nagrody za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. 

Prof. Liberek Jest pionierem w dziedzinie badań molekularnych nad białkami opiekuńczymi. Pracuje nad określeniem molekularnego mechanizmu współpracy między białkami zaangażowanymi w procesy odzyskiwania aktywnych białek z agregatów białkowych – informuje GUMed. 

Więcej: https://gumed.edu.pl/76806.html

 

jsz


Medycyna i biotechnologia