Naukowiec Politechniki Bydgoskiej laureatem Bourses du Gouvernement Français

05.08.2022
Politechnika Bydgoska

Dr inż. Jarosław Górecki z wydziału budownictwa, architektury i inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej znalazł się w gronie 104 laureatów Bourses du Gouvernement Français. Jest to stypendium przyznawane wybranym naukowcom z Polski przez rząd francuski. Laureat za kilka miesięcy rozpocznie badania na Uniwersytecie Clermont Auvergne.

Bydgoski naukowiec od wielu lat zajmuje się problemami gospodarki o obiegu zamkniętym, współpracując w tym obszarze z badaczami hiszpańskimi. W jego ocenie temat dotyczący ryzyka transformacji branży budowlanej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest ściśle powiązany z wartościami, które dominują zarówno we Francji, jak i całej Unii Europejskiej.

– Gospodarka o obiegu zamkniętym, z założenia promuje innowacyjne rozwiązania, czy myślenie w kategoriach całego cyklu życia produktów i jest kompatybilna ze zrównoważonym rozwojem, który ma służyć każdemu obywatelowi – mówi stypendysta cytowany w serwisie Politechniki Bydgoskiej.

Więcej: https://wbaiis.pbs.edu.pl/pl/aktualnosc/stypendium-rzadu-francji-dla-dr-inz-jaroslawa-goreckiego

 

jsz


Nowoczesna gospodarka