Naukowiec Politechniki Wrocławskiej współautorem publikacji w Nature 

26.05.2023
Politechnika Wrocławska

Dr inż. Szymon Zelewski z wydziału podstawowych problemów techniki Politechniki Wrocławskiej uczestniczył w opracowaniu diody LED o wysokiej jasności i wydajności. Wyniki badań opublikowało prestiżowe czasopismo Nature – informuje uczelnia.

Międzynarodowy zespół, którego członkiem jest dr Zelewski, opracował diodę elektroluminescencyjną (LED) o wysokiej wydajności konwersji energii oraz jasności, w której warstwa emitująca światło wykonana jest z hybrydowego perowskitu (formamidyniowy jodek ołowiu, FAPbI3).

Opracowaniem tej technologii zajęło się – w ramach projektu prof. Neila Greenhama z Uniwersytetu w Cambridge – kilka zespołów należących do grupy Optoelectronics w Laboratorium Cavendisha. Grupa ta od wielu lat wiedzie prym w dziedzinie rozwoju diod świecących nowej generacji. To tutaj powstały najczęściej cytowane w historii publikacje dotyczące tematyki OLED, zainicjowanej i kontynuowanej do dzisiaj przez prof. Sir Richarda Frienda z Uniwersytetu w Cambridge.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/naukowiec-z-w11-wspolautorem-publikacji-w-nature-badania-prowadzi-w-cambridge-12898.html

 

jsz


Innowacje