Naukowiec Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w Radzie Naukowej Journal of Oral & Facial Pain and Headache

02.04.2024
fot. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prof. Mieszko Więckiewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jako pierwszy polski naukowiec wszedł w skład Rady Naukowej Journal of Oral & Facial Pain and Headache (JOFPH). 

JOFPH jest oficjalnym czasopismem Amerykańskiej Akademii Bólu Ustno-Twarzowego (AAOP – American Academy of Orofacial Pain). Jego pierwszy numer (pod nazwą Journal of Orofacial Pain) ukazał się w 1987 r. Kwartalnik ten jest najbardziej prestiżowym międzynarodowym periodykiem, który zajmuje się tematyką bólu jamy ustnej i twarzy, zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz bólu głowy. 

– Bycie członkiem rady naukowej JOFPH jest ogromnym wyróżnieniem dla lekarzy i lekarzy stomatologów zajmujących się diagnostyką i leczeniem bólu jamy ustnej i twarzy. Dodatkowo niewątpliwie zwiększa rozpoznawalność na arenie międzynarodowej zarówno naukowca, jak i uczelni na której pracuje – mówi prof. Więckiewicz cytowany w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/sukces-naszego-naukowca

 

jsz


Medycyna i biotechnologia