Naukowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prezydentem International Association of Institutes of Navigation 

23.11.2021

Przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, został wybrany prezydentem International Association of Institutes of Navigation (IAIN). Wyboru dokonało Zgromadzenie Ogólne stowarzyszenia – informuje uczelnia.

Podczas zgromadzenia wysłuchano informacji o stanie przygotowań do 17. Światowego Kongresu IAIN, który odbędzie się w Pekinie w 2024. Podjęto również decyzję, aby kolejny kongres w 2027 roku został zorganizowany przez Polskie Forum Nawigacyjne w Krakowie. Będzie to pierwszy raz, kiedy najważniejsza dla środowiska nawigatorów impreza tej rangi odbędzie się w Polsce.

IAIN jest organizacją pozarządową typu non-profit, zrzeszającą krajowe i międzynarodowe instytuty i organizacje, których celem jest wspieranie działalności człowieka na lądzie, morzu, w powietrzu i w kosmosie poprzez rozwój i rozpowszechnianie nauki i praktyki nawigacji oraz powiązanych technik informacyjnych.

Więcej: https://umg.edu.pl/aktualnosci/2021/dr-hab-inz-krzysztof-czaplewski-prof-umg-prezydentem-iain

 

jsz


Wydarzenia