Naukowiec Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu członkiem Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

14.08.2020

Prof. Tomasz Kowalczyk, dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został członkiem Państwowej Rady Gospodarki Wodnej. To piąta kadencja organu opiniodawczo-doradczego ministra odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej została powołana na mocy ustawy Prawo wodne z 2017 roku. Ma przedstawiać propozycje i wnioski dotyczące poprawy stanu zasobów wodnych, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, ale też opiniować projekty dokumentów planistycznych i aktów normatywnych.

Rada składa się z 30 członków zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze i organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne związane z gospodarką wodną. Rada w obecnym składzie będzie działać do 2023 roku – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/51220/prof_kowalczyk_i_nowa_panstwowa_rada_gospodarki_wodnej.html

 

jsz


Wydarzenia