Nowa Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

27.05.2022
Fot. MEiN

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał nową Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). Jej przewodniczącym został prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk z Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

14-osobowa Rada NPRH to zespół doradczy ministra, składający się z przedstawicieli środowiska nauk humanistycznych. Do jej zadań należy: ocena merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów złożonych w ramach NPRH; przedstawienie list wniosków o realizację projektu rekomendowanych do przyznania środków finansowych w ramach poszczególnych konkursów; wskazywanie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków; przedstawienie sprawozdań z przebiegu poszczególnych konkursów programu po ich zakończeniu; identyfikowanie potrzeb polskiej humanistyki.

Kadencja nowej Rady rozpoczęła się 25 maja 2022 roku i potrwa do 30 kwietnia 2025 roku. 

jp


Humanistyka