Nowe urządzenie rolnicze opracowane przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

02.06.2023
UPH

Pracownicy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach opatentowali nowe urządzenie rolnicze pod nazwą „Wał rolniczy krusząco-ugniatający”.

Zaprojektowany przez pracowników Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, a wyprodukowany przez firmę METAL-FACH wał rolniczy krusząco-ugniatający, przystosowany jest do pracy na wszystkich typach gleb, zapewniając optymalne warunki przygotowania gleby przed siewem roślin. Może być również wykorzystywany do uprawy pożniwnej oraz wszelkich uproszczeń w uprawie roli. Zapewnia jednocześnie dobre kruszenie brył, zagęszczenie górnych warstw gleby, przy jednoczesnych spulchnieniu powierzchni gleby, zapobiegającej jej wysychaniu.

Z wynalazku siedleckich badaczy skorzystają głównie właściciele rodzinnych gospodarstwa rolnych, farmerzy specjalizujący się w produkcji roślinnej oraz prywatne podmioty prowadzące działalność rolniczą. 

jp


Innowacje