Nowe władze Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk

28.03.2019

Po 16 latach urzędowania prof. Piotr Wolański przestał być przewodniczącym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Na nowego szefa Komitetu prezes PAN mianował prof. Zbigniewa Kłosa z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Poza tym Prezydium PAN powołało dr inż. Leszka Lorocha, dr inż. Adama Oknińskiego oraz dr hab. Grzegorza Bronę w skład Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych (KBKiS) przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

Dr inż. Leszek Loroch, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa, został wybrany na II Wiceprzewodniczącego Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Dr inż. Adamowi Oknińskiemu, kierownikowi Zakładu Technologii Kosmicznych w Instytucie Lotnictwa powierzono tworzenie Sekcji ds. Systemów wynoszenia KBKiS PAN. Dr hab. Grzegorz Brona jest prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej.

jp


Nauki techniczne Wydarzenia